Hút thuốc làm Tình cảnh

तस्वीर का शीर्षक ,

Hút thuốc làm Tình cảnh, Ha ha… Nhật Vy sao? Anh cũng là hưởng ké thôi… Ah hemmm… Hoài Nam đang thích thú chụp hình chợt đằng hắng một tiếng.