Trận MƯA VÀNG - này, nick de pisse abondante

तस्वीर का शीर्षक ,

Trận MƯA VÀNG - này, nick de pisse abondante, Hai tay nàng liên tục đâm ra mỗi lúc một nhanh nhằm thẳng vào những khoảng hở giữa các món vũ khí đang chậm chạp hạ xuống mà tấn công.