Nhóm 12 Trường Con Gái Nóng Mùa Xuân

chú thích hình ảnh,

Nhóm 12 Trường Con Gái Nóng Mùa Xuân, Lại nhìn xuống những vệt thấm ướt trên thảm dưới chân ghế phi công… Môi nàng khẽ mím chặt lại.