Khuôn mặt cho nhồi tóc vàng xinh

chú thích hình ảnh,

Khuôn mặt cho nhồi tóc vàng xinh, Đoạn Quang cởi quần lót của Nhiên, hai mép thịt co lại, ép cái đồ chơi trồi ra ngoài.