Phần da đen, người bạn Phim: cô gái Dịu dàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Phần da đen, người bạn Phim: cô gái Dịu dàng, Ừ… Sự thật là… Em cũng không định nghĩa được nó có phải tình yêu không nữa.