Hai, hai, bj

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai, hai, bj, Khi người đàn ông kia đi ngang qua Ngọc Diệp, một cảm giác quen quen cũng ngay lập tức xuất hiện trong nàng.