Đen châu âu gái tệ đi du lịch

तस्वीर का शीर्षक ,

Đen châu âu gái tệ đi du lịch, Nói xong cầm ly rượu hướng về phía chỗ cái chén để không trên bàn, kính một cái rồi đổ rượu xuống đất sau đó rót ly khác uống cạn.