Đơn trường quần bó mặc đồ con điếm.

chú thích hình ảnh,

Đơn trường quần bó mặc đồ con điếm., Cảm giác ướt át khi đầu dương vật mình trượt trên chiếc lưỡi của cô đi sâu vào làm toàn thân Hội lâng lâng như bay lên tận chín tầng mây.