Chân video

तस्वीर का शीर्षक ,

Chân video, Thằng Trọng ngồi bên cạnh cười hô hố khi được nhìn lại hình ảnh của mình trước đây.