Trần trụi Nhật bản,

chú thích hình ảnh,

Trần trụi Nhật bản,, Một thân ảnh cao lớn từ trên cao nhảy xuống lòng chảo đang nóng hừng hực.