Tóc Vàng Đẹp Nổi Tiếng Ngọc Trong Hành Động Một Mình

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc Vàng Đẹp Nổi Tiếng Ngọc Trong Hành Động Một Mình, Từ trên Hắc Dương Hạm vang lên tiếng reo hò, có mứng vui, có khóc lóc, người mừng vì đặt cược Dương thắng, người khóc vì đặt Độc Hành thắng.