Dã ngoại thủ dâm trong tuyết

तस्वीर का शीर्षक ,

Dã ngoại thủ dâm trong tuyết, Ông tưởng tôi mãi mãi sống thực vật trên giường bệnh để ông muốn làm gì cũng được sao?.