Lâu tóc thư ký cúi xuống và chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Lâu tóc thư ký cúi xuống và chết tiệt, Mày sung sướng xong là phũ phàng với vợ tao như vậy hả? Hoài Nam từ sàn nhà đứng dậy nói đùa.