Đồ khốn cảnh Sát phụ nữ theo đuổi những tù nhân

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ khốn cảnh Sát phụ nữ theo đuổi những tù nhân, Lúc này ông Hưng mới rót rượu ra ly, miệng lẩm bẩm khấn gì đó rồi đổ rượu xuống đất, sau đó mới rót rượu ra ly lần nữa trịnh trọng:.