Hai trẻ óng tính không bao cao su

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai trẻ óng tính không bao cao su, Còn Khánh Phương và thằng phục vụ kia đang ở ngoài… Vâng, nếu có gì xảy ra con sẽ lập tức gọi cho ông ta… Con biết rồi.