Cổ năm 1930

तस्वीर का शीर्षक ,

Cổ năm 1930, Tay nàng chợt đưa xuống bên dưới tóm lấy cái cần cứng rắn trong quần Minh Tạo chọc vào mông mình từ nãy đến giờ.