Khuôn mặt xinh đẹp phủ

तस्वीर का शीर्षक ,

Khuôn mặt xinh đẹp phủ, Để biến sức mạnh của nhà vua và nghệ sĩ thành của mình, kẻ cướp đã lấy xương cốt của nhà vua rèn thành kiếm, lấy da thịt của nghệ sĩ đan thành sách.