Cần ba cô gái trong latexlanguage bị phá

chú thích hình ảnh,

Cần ba cô gái trong latexlanguage bị phá, Ban ngày Minh đi học, ba nó không cho nó tự lái xe mà phải để tài xế đưa rước.