ULAR THẺ Thẳng Bố con quái Vật-Chim Thô Gangbang Thô ...

तस्वीर का शीर्षक ,

ULAR THẺ Thẳng Bố con quái Vật-Chim Thô Gangbang Thô ..., Nhưng những kẻ bí ẩn ra tay giết hại hắn, lấy đi Phá cảnh đan không phải là người của ông.