Cực kỳ ngọt ngào mẫu cố mút và vắt sữa dưới bàn

chú thích hình ảnh,

Cực kỳ ngọt ngào mẫu cố mút và vắt sữa dưới bàn, Trong mắt họa sĩ thì đó là nét đẹp của tạo hóa nhưng dưới con mắt phàm tục của Dương thì hình ảnh đó gợi dục đến nao lòng.