Ả trên cam mh es 39

तस्वीर का शीर्षक ,

Ả trên cam mh es 39, Thậm chí đối với tôi nó còn gần gũi thân tình hơn thằng Nam… Ông biết mà… Hừ… Nói miệng ai không nói được.