Ấn độ, và, thủ, và chơi với

chú thích hình ảnh,

Ấn độ, và, thủ, và chơi với, Tôi cúi xuống, há miệng ngoạm lấy bầu vú… Dì từ từ nằm xuống giường, tôi vừa bú bóp vú vừa xoa dần xuống cái bụng dưới của dì.