Đi giày cao gót và vớ

तस्वीर का शीर्षक ,

Đi giày cao gót và vớ, Chị Phỉ, chị xem nó nhớ em gái chị bao nhiêu, chị nói xem, phải làm sao bây giờ?.