Đồ chơi của tôi

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ chơi của tôi, Có gì đó đang chuyển biến trong cơ thể, Dương thở hồng hộc nghe toàn thân căng cứng, máu huyết chạy rần rật khắp nơi dồn về giữa hai chân bơm cho cặc nứng thêm chút nữa.