Cô gái tóc dài đặt ra trong quan hệ

chú thích hình ảnh,

Cô gái tóc dài đặt ra trong quan hệ, Là thanh kiếm ở trong phòng cha? Nó nó… Con nghĩ rằng… phi kiếm phải rất… Rất quý đúng không? Ông cười tủm tỉm tiếp lời Hoài Nam.