Rikki là một lâu tóc con ngăm đen ấy skank ai tới được với cô ấy

chú thích hình ảnh,

Rikki là một lâu tóc con ngăm đen ấy skank ai tới được với cô ấy, Dì đi đã hơn ba tháng, nhiệm vụ giữ nhà sạch sẽ theo yêu cầu của nó ngó bộ khó, má tôi đã hơn 2 lần lên dọn dẹp quét dọn lau chùi dùm.