Đẹp, đồ chơi ở bed

chú thích hình ảnh,

Đẹp, đồ chơi ở bed, Bà Cúc nghĩ thầm rồi đi thẳng vào phòng mình, tập tài liệu vẫn để trên giường.