Lâu chơi k,

तस्वीर का शीर्षक ,

Lâu chơi k,, Thiêu cháy rất khó nhận ra… Phong hỏa trận sao? Hừ… Trong căn phòng đó còn thi thể nào không? Thưa không có….