Sừng nhỏ tóc vàng xinh yêu mút hai khổng lồ c.

तस्वीर का शीर्षक ,

Sừng nhỏ tóc vàng xinh yêu mút hai khổng lồ c., Âm thanh rít gào phá nát cả tầng số âm thanh làm hai tai Khánh Phương ù đặc không nghe được gì nữa.