Hai cô gái tuổi,

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai cô gái tuổi,, Khác với hôm qua, bữa nay Ngọc Diệp chủ động mang rượu ra rót cho ông Quân mặc dù ông chưa yêu cầu.