Kẹo là một người dễ thương lâu tóc nhuộm tóc đỏ của ai tóc ha

तस्वीर का शीर्षक ,

Kẹo là một người dễ thương lâu tóc nhuộm tóc đỏ của ai tóc ha, Sao hôm nay lại… Mà thôi kệ, tiền nào chả là tiền, miễn sao nó nằm trong túi mình.