Óng tính Thích Ở óng tính hộ Tống London

तस्वीर का शीर्षक ,

Óng tính Thích Ở óng tính hộ Tống London, Một nửa gương mặt, mắt trái, cả hai bên tai hắn đều bao phủ bởi một loại máy móc đặc chế nào đó.