Vớ đen. Vắt sữa. Không thể cắt trym.

तस्वीर का शीर्षक ,

Vớ đen. Vắt sữa. Không thể cắt trym., Giờ đến cô cũng chết thi thể cũng không nguyên vẹn dưới cơn điên của đám người kích động mất kiểm soát kia.