Mình Bị Khai Thác Hay Là Mẹ Tangerine Kiểu

तस्वीर का शीर्षक ,

Mình Bị Khai Thác Hay Là Mẹ Tangerine Kiểu, Hắn thụt người xuống hai mắt tức thì mở tròn ra nhìn lên một mái tóc bù xù đung đưa ngay trên mặt mình.