Ebony Tình Tay Ba

chú thích hình ảnh,

Ebony Tình Tay Ba, Đích đến sau cùng chẳng phải là chuyện kia hay sao! Dương nhe răng cười nham nhở.