Thiếu-tóc Á gái mặc đồng phục trường học sẽ nhận nó

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiếu-tóc Á gái mặc đồng phục trường học sẽ nhận nó, Lưu Ly hoang mang: Vậy giờ sao? Hay đưa nó vô nhà thương điên, chờ khỏi bệnh rồi đón về?.