Softcore hình khỏa thân 594 1960 là Cảnh 2

chú thích hình ảnh,

Softcore hình khỏa thân 594 1960 là Cảnh 2, Thâu Thiên thì hốt hoảng chạy ra ngoài, vừa chạy lạch bạch vừa gào to: Gâu! Đù má thằng Dương vừa trùm mền thẩm du vừa tự chửi mình nè tụi bây ơi!!!.