Tên tóc đỏ vớ nàng chăn bò

तस्वीर का शीर्षक ,

Tên tóc đỏ vớ nàng chăn bò, Mặc dù lòng đầy hoài nghi nhưng thấy không tiện nên Phương Dung cũng chẳng dám gặng hỏi thêm.