Ràng buộc cảnh sát

तस्वीर का शीर्षक ,

Ràng buộc cảnh sát, Một luồng điện xẹt qua não khiến bà choáng váng, mắt mũi hoa lên, chân tay bủn rủn.