MẶC quần áo cưỡi ngựa với mình

तस्वीर का शीर्षक ,

MẶC quần áo cưỡi ngựa với mình, Đứa nhóc mới chỉ 13 tuổi, gương mặt non choẹt nhưng cái thứ bên dưới đã phát triển không kém gì cha và hai vị thúc thúc.