Shizuku y Tá Kiên nhẫn Với Lớn part1

तस्वीर का शीर्षक ,

Shizuku y Tá Kiên nhẫn Với Lớn part1, Nhưng có nhiều thứ trên một con người không thể dùng tiền bạc hay kiến thức mà che lấp được.