Trói xanh cưng phá bởi đen c.

तस्वीर का शीर्षक ,

Trói xanh cưng phá bởi đen c., Thẩm Hạo lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì, nhìn Tần Phỉ Vũ vẻ mặt vẫn quan tâm như trước, trong lòng ấm áp, ôm lấy nàng, ôm vào trong ngực.