Chủ,

chú thích hình ảnh,

Chủ,, Khi sự tẻ nhạt trống vắng sắp lên đến đỉnh điểm, trong tầm mắt Khánh Phương chợt xuất hiện một người.