Thằng kéo nhỏ ngực SỮA thằng trong dễ Thương quá ...

chú thích hình ảnh,

Thằng kéo nhỏ ngực SỮA thằng trong dễ Thương quá ..., Ngươi sướng rồi sao, haha, yên tâm, được bổn Thái Thú phá thân là phúc phần của ngươi, để ta cho ngươi biết thế nào là sung sướng….