Mặt chết tiệt theo đang đánh trống thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Mặt chết tiệt theo đang đánh trống thằng, Anh đã thức khuya mà em còn bắt dậy sớm sao anh chịu nổi? Thôi để từ từ anh thu xếp.