Tôi và bạn tôi ở nóng les chết tiệt

chú thích hình ảnh,

Tôi và bạn tôi ở nóng les chết tiệt, Tiếng rên thống thiết vang lên bao hiệu cuộc giao phối lại được tiếp tục.