Tóc Đỏ Nóng Bỏng

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc Đỏ Nóng Bỏng, Võ Bạch đảo mắt rồi đáp: Đọc báo nói hôm nay ngày xấu, ra ngoài hơi bị xui nên thôi ở lại.