Hói cô gái ngựa

तस्वीर का शीर्षक ,

Hói cô gái ngựa, Ồ… Côn thịt của học Thẩm thật lớn, cô… A, um… Cô giáo sắp bị côn thịt khổng lồ của bạn giết chết, dùng sức… Đúng, nhanh hơn một chút, a a….