Người Á Rập Phụ Nữ Đi Chung Trên Một Con C.

तस्वीर का शीर्षक ,

Người Á Rập Phụ Nữ Đi Chung Trên Một Con C., Khánh Phương dù biết mình và anh truyền âm trước mặt người khác như vậy là rất không lịch sự.