Dễ thương quá tệ của quý của tôi và lên khuôn mặt

तस्वीर का शीर्षक ,

Dễ thương quá tệ của quý của tôi và lên khuôn mặt, Ông Hưng rít gào trong sung sướng, bấy giờ ông cảm nhận được hai cái lưỡi đang liếm láp hai hòn dái ông.